Digitalt omslag

Digitalt omslag till Fotavtryck Ekopoesi

DIGITALT_OMSLAG_FOTAVTRYCK

Bokens digitala omslag får användas fritt med referens till boken.

Info

Digitalversion av bokomslag: https://tolvnitton.files.wordpress.com/2018/03/digitalt_omslag_fotavtryck.jpg
Pressmeddelande PDF: https://tolvnitton.files.wordpress.com/2018/03/pressmeddelande_tolvnitton_fotavtryck.pdf
Facebooksida: https://www.facebook.com/fotavtryck
Projektets hemsida: https://fotavtryckekopoesi.wordpress.com, http://fotavtryck.tolvnitton.se
Förlagets hemsida: http://www.tolvnitton.se

Annons